Όροι χρήσης

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική σε εμάς στο www.biosyntonismos.com. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από εσάς, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος www.biosyntonismos.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά.

Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου www.biosyntonismos.com

Cookies

Ο ιστότοπος μας www.biosyntonismos.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του ιστότοπου www.biosyntonismos.com  και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης του ιστότοπου μας μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου μας www.biosyntonismos.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλους ιστότοπους")

Ο ιστότοπος μας www.biosyntonismos.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος www.biosyntonismos.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστότοπων.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον ιστότοπο μας www.biosyntonismos.com καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος μας www.biosyntonismos.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκαλύψουμε τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σας όπως απαιτείται από το νόμο και όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή / και τη συμμόρφωσή μας με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που επιδόθηκε στον ιστότοπό μας.


Ο ιστότοπος μας www.biosyntonismos.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες ή χρήστες του ιστότοπου μας www.biosyntonismos.com που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς εμάς, η εταιρία μας διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η επιχείρηση μας και ειδικότερα το τμήμα marketing, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Αν εγγραφείτε σε κάποιο από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε. Θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να διαγραφείτε από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε η επιχείρηση μας να επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθώς η επιχείρησή μας θα συνεχίσει να εξελίσσεται καθώς εισάγουμε νέα προϊόντα και ως εκ τούτου κατά καιρούς, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερωθεί. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει την στιγμή που έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μελλοντικά στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας υπάρχει η πιθανότητα να παραλάβετε πληροφοριακό υλικό για νεα προϊόντα κ υπηρεσίας μας.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου μας www.biosyntonismos.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους ανωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.biosyntonismos.com. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου www.biosyntonismos.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του Secure Server. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για τη διασφάλιση πληροφοριών που αποστέλλονται από τον υπολογιστή σας στους διακομιστές μας.

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Για την Ελλάδα οι φορείς επίλυσης διαφορών είναι

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σύνδεσμος προς τον φορέα αυτόν είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

Που θα μας βρείτε
Ραφήνα: Τρίγλιας 43 Ραφήνα - 4ος όροφος
Παγκράτι: Ευμένους 4-6 πλησίον του Προφήτη Ηλία
Τηλέφωνο για ραντεβού:
Ραφήνα: 2294154566
Παγκράτι: 2114053530
Κλείστε Ραντεβού:
Ραφήνα: Δευτερα - Πέμπτη 10:00 - 20:00
Παγκράτι: Παρασκευή 11:00 - 20:00